Miljön och

Skogstorp Svarveri AB har ett miljöanpassat arbetssätt Miljön och Skogstorp, miljö, svarveri, svarvat, svarvade, trä, trekantig, fyrkantig, halvrund, träknopp, träkropp, trästycke, träbit Medlem i FU-Land - Furniture for Future

Hem
Om Oss
Produkter
Kunder
Miljö
Kontakt
Producerad av
enklare.nu
<-

Svenska English DeutchSkogstorps Svarveri AB
Är ett mycket naturnära företag.
Vi arbetar med trä, vilket är en fantastisk förnyelsebar råvara.
Dessutom försöker vi att driva vår verksamhet på ett sätt
som medför så liten påverkan på vår miljö som möjligt.
Detta innebär bland annat att vi försöker:


Att i första hand
återanvända i stället för att återvinna(där så är möjligt)
exempelvis olika emballage och förpackningar.

Att ständigt
försöka optimera vår användning av dieselolja och elenergi
för en minimal förbrukning, samt att vid upphandling där
så är möjligt välja miljövänliga alternativ.
Vår elenergi är exempelvis Bra Miljöval från Skellefteå Kraft.

Att källsortera vårt avfall.
Ex.vis används allt träavfall för
värmeproduktion till torkanläggningar och lokaluppvärmning
vilket gör att vi inte förbrukar vare sig el eller eldningsolja för
detta ändamål. Övrigt avfall, metall, plast och papper sorteras
och lämnas för återvinning till respektive företag.
Skogstorps Svarveri AB  Tel: 0480-530 35 Fax: 0480-530 30
Skogstorp 110 Int. Tel +46480-530 35 
382 91 Nybro Int. Fax +46480-530 30
Sweden E-post: info@skogstorp.se


Nike Air Max 1, Sale Nike Air Max, Nike Air Max 90 UK, Ray Ban Outlet